Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού

Στα πλαίσια των γενικών μέτρων της Κυβέρνησης και με βάση  τις διατάξεις των άρθων 5 και 10 της Π.Ν.Π. για κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διαδοσής του (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος,ενημερώνει τους δημότες για την τροποποίηση των λειτουργιών των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως παρακάτω :
  • Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος πολιτών σε όλα τα δημοτικά κτίρια, παρά μόνον για την εξυπηρέτηση κατεπείγοντων περιστατικών και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους προϊσταμένους των αντίστοιχων τμημάτων.
  • Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Χαλκηδόνος θα λειτουργούν κανονικά και θα παρέχουν πληροφορίες τηλεφωνικά. Θα δέχονται αιτήσεις και δικαιολογητικά πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax, ταχυδρομείο κλπ.
  • Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 7.30πμ έως 15.00μμ. Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών.
  • Η εξόφληση υποχρεώσεων προς τον Δήμο θα πραγματοποιείται μέσω τραπέζης ή ηλεκτρονικά.
  • Οι δηλώσεις αλλαγής τετραγωνικών για το ΤΑΠ θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, εκτός ειδικών περιπτώσεων που απαιτείται παρουσία στην υπηρεσία, οπότε και θα προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση. Να σημειωθεί ότι για την παραπάνω διαδικασία έχει δοθεί παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2020.
  • Για περιπτώσεις δηλώσεων ληξιαρχικών πράξεων θανάτων,οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

********************************************************************

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν των μέτρων πρόληψης που έχουν ληφθεί από το Δήμο Χαλκηδόνος, σας εφιστούμε την προσοχή για την πιστή τήρηση τους, σε ότι αφορά την πλήρη απαγόρευση λειτουργίας αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.  Όσοι δεν εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα, θα υφίστανται τις συνέπειες του Νόμου και θα τους αφαιρείται η άδεια χρήσης του χώρου.