Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ : Έτσι διοικείτε αυτό το Δήμο ( ; )

Χαλκηδόνα : Ανακοίνωση Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων από τον υποψήφιο Δήμαρχο Χαλκηδόνος Στάυρο Αναγνωστόπουλο - Makedonia Press

Δείτε πως διοικούν αυτό τον άμοιρο Δήμο… (;)
Τελειώνει κι ο Φεβρουάριος και δεν έχουν κάνει δια ζώσης Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα μόνα που έγιναν αναγκαστικά δια ζώσης, ήταν το 1ο (για εκλογή Προεδρείου) και το 4ο και 5ο για το θέμα του ΚΕΚ Νεφέλη που έγινε με αίτημα 12 συμβούλων από την Αντιπολίτευση.
Η διοίκηση Αναγνωστόπουλου επί δυο μήνες συγκαλεί μόνο δια περιφοράς συνεδριάσεις ΕΧΟΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙ ΜΟΝΟ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ. Ένα Τοπικό Συμβούλιο έχει πιο πολλά θέματα.
Και ρωτάμε :  Αν βαρεθήκατε σηκωθείτε και φύγετε. Είναι διοίκηση αυτή που κάνετε ?
Να φέρνετε δια περιφοράς σοβαρά θέματα όπως η τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ?
Φοβάστε την κριτική και προσπαθείτε να κρυφτείτε ?
Αυτές είναι οι ανάγκες του τόπου μας ?
Τέσσερα θέματα σε 2 μήνες για 17 χωριά ?
Κρίμα για τον τόπο…

 

Δείτε και τις προσκλήσεις των συμβουλίων για του λόγου το αληθές.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της υπ’αριθμ. 427/77440 /13 Νοεμβρίου 2020 (Α.Δ.Α.:Ψ8Τ646ΜΤΛ6- ΠΓΦ) εγκυκλίου ΥΠΕΣ , σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που θα γίνει στις

21/1/2022 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  από 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.,

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Παράταση της σύμβασης της Διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Χαλκηδόνος και του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της υπ’αριθμ. 427/77440 /13 Νοεμβρίου 2020 (Α.Δ.Α.:Ψ8Τ646ΜΤΛ6- ΠΓΦ) εγκυκλίου ΥΠΕΣ , σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που θα γίνει στις

26/1/2022 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  από 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.,

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου (1η –ΠΟΕ) Ο.Ε. 2022 .
  2. Χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 2510 αγροτεμάχιο Κουφαλίων.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΑΡ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), της υπ΄αριθμ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ , του ΦΕΚ Β΄/4484/11-10-2020 , του  ΦΕΚ Β΄4681/22-10-2020 και της υπ’αριθμ. 427/77440 /13 Νοεμβρίου 2020 (Α.Δ.Α.:Ψ8Τ646ΜΤΛ6- ΠΓΦ) εγκυκλίου ΥΠΕΣ , σας καλούμε σε συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που θα γίνει στις

18/2/2022 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  από 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.,

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022

Ζαν… ο ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ