Δήμος ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ : Πρόσληψη τριών Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και τα ειδικότερα αντικείμενα απασχόλησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  file:///C:/Users/user/Downloads/6%CE%98%CE%91%CE%A8%CE%A9%CE%972-%CE%9C6%CE%95%20(2).pdf

ΚΑΙ ΕΔΩ :  file:///C:/Users/user/Downloads/6%CE%98%CE%91%CE%A8%CE%A9%CE%972-%CE%9C6%CE%95%20(2).pdf