Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη : 𝚶 𝚫ή𝛍𝛐ς 𝚷𝛖𝛌𝛂ί𝛂ς-𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛈 𝚾𝚨𝚴𝚯 𝛉𝛂 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛘ί𝛔𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛅𝛊𝛂𝛕ά𝛒𝛂𝛋𝛕𝛈 𝛑𝛐𝛒𝛆ί𝛂 𝛕𝛐𝛖ς

Η συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Ignatios Kaitezidis – Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με Μιχάλης Γεράνης και Γιάννη Σωσσίδη Πρόεδρο ΧΑΝΘ, 𝛋𝛂𝛌ύ𝛕𝛆𝛒𝛈 𝛂𝛑ά𝛎𝛕𝛈𝛔𝛈 𝛔𝛕𝛂 𝐟𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐞𝐰𝐬 𝛑𝛐𝛖 𝛋𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 𝛆𝛑𝛊𝛕ή𝛅𝛆𝛊𝛐𝛊 𝛕𝛊ς 𝛕𝛆𝛌𝛆𝛖𝛕𝛂ί𝛆ς 𝛍έ𝛒𝛆ς.
Απόλυτη συμφωνία τους να δικαιώσουν από κοινού τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και τη ΧΑΝΘ, ενδυναμώνοντας την πολύχρονη τριακονταετή συνεργασία, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές του παραρτήματος Ασβεστοχωρίου της ΧΑΝΘ αλλά και το σημαντικό στελεχιακό της δυναμικό εμβαθύνοντας την προγραμματική σύμβαση σε τομείς ιδίως του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
𝚶 𝚫ή𝛍𝛐ς 𝚷𝛖𝛌𝛂ί𝛂ς-𝚾𝛐𝛒𝛕𝛊ά𝛕𝛈 𝛋𝛂𝛊 𝛈 𝚾𝚨𝚴𝚯 𝛉𝛂 𝛔𝛖𝛎𝛆𝛘ί𝛔𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛈𝛎 𝛂𝛅𝛊𝛂𝛕ά𝛒𝛂𝛋𝛕𝛈 𝛑𝛐𝛒𝛆ί𝛂 𝛕𝛐𝛖ς και στο μέλλον συνεργαζόμενοι αρμονικά για το κοινό καλό όπως με επιτυχία έπραξαν για πάνω από 3 δεκαετίες.