Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη : «𝚫𝛆𝛎 𝛑ά𝛆𝛊 ά𝛌𝛌𝛐 𝛍𝛆 𝛕𝛊ς 𝛋𝛌𝛐𝛑ές. 𝚫ώ𝛔𝛕𝛆 𝛌ύ𝛔𝛈 𝚻𝛀𝚸𝚨»

Αυστηρή προειδοποίηση μπροστά στον υπουργό Παναγιώτη Θεοδωρικάκο!
𝚯έ𝛌𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛂𝛔𝛗ά𝛌𝛆𝛊𝛂 𝛍έ𝛔𝛂 𝛔𝛕𝛂 ί𝛅𝛊𝛂 𝛍𝛂ς 𝛕𝛂 𝛔𝛑ί𝛕𝛊𝛂 – 𝛐𝛊 𝚫ή𝛍𝛂𝛒𝛘𝛐𝛊 𝛂𝛋𝛐ύ𝛍𝛆 𝛋𝛂𝛉𝛈𝛍𝛆𝛒𝛊𝛎ά 𝛕𝛂 𝛑𝛂𝛒ά𝛑𝛐𝛎𝛂 𝛕𝛚𝛎 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕ώ𝛎 𝛄𝛊𝛂 𝛋𝛌𝛐𝛑ές, 𝛌𝛈𝛔𝛕𝛆ί𝛆ς, 𝛆𝛄𝛋𝛌𝛈𝛍𝛂𝛕𝛊𝛋ό𝛕𝛈𝛕𝛂.
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!
➢Ά𝛍𝛆𝛔𝛂 𝛋ά𝛍𝛆𝛒𝛆ς 𝛕𝛐𝛖ς 𝛅𝛈𝛍ό𝛔𝛊𝛐𝛖ς 𝛘ώ𝛒𝛐𝛖ς
➢ 𝚴𝛂 𝛆𝛎𝛊𝛔𝛘𝛖𝛉𝛐ύ𝛎 𝛔𝛆 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛚𝛑𝛊𝛋ό 𝛕𝛂 𝚨𝛔𝛕𝛖𝛎𝛐𝛍𝛊𝛋ά 𝚻𝛍ή𝛍𝛂𝛕𝛂. Θετική η πρωτοβουλία του Υπουργού για 104 νέους αστυνομικούς αλλά δε φθάνει
➢ Ά𝛍𝛆𝛔𝛈 𝛆𝛎ί𝛔𝛘𝛖𝛔𝛈 𝛔𝛆 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛑𝛐𝛌𝛊𝛋ά 𝛋𝛂𝛊 𝛌𝛐𝛊𝛑ό 𝛆𝛏𝛐𝛑𝛌𝛊𝛔𝛍ό
➢ 𝚨𝛖𝛔𝛕𝛈𝛒𝛐𝛑𝛐ί𝛈𝛔𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝛑𝛐𝛊𝛎𝛊𝛋𝛐ύ 𝛑𝛌𝛂𝛊𝛔ί𝛐𝛖 𝛄𝛊𝛂 𝛎𝛂 𝛍𝛈𝛎 𝛋𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛐ύ𝛎 έ𝛏𝛚 𝛐𝛊 𝛋𝛂𝛋𝛐𝛑𝛐𝛊𝛐ί 𝛕𝛈𝛎 ί𝛅𝛊𝛂 𝛈𝛍έ𝛒𝛂 𝛕𝛈ς 𝛔ύ𝛌𝛌𝛈𝛙ής 𝛕𝛐𝛖ς
Έ𝛋𝛋𝛌𝛈𝛔𝛈 𝛄𝛊𝛂 𝛃𝛐ή𝛉𝛆𝛊𝛂 𝛔𝛕𝛐𝛎 𝚼𝛑𝛐𝛖𝛒𝛄ό.
«Οι δήμαρχοι δεχόμαστε καθημερινά τον φόβο και την αγανάκτηση των πολιτών από την έξαρση της εγκληματικότητας που χτύπησε κόκκινο». Τον ενημέρωσα για τις πρόσφατες συναντήσεις όλων των Δημάρχων με τους Στρατηγούς της ΕΛΑΣ και του έδωσα την 4/2023 ομόφωνη Απόφασή μας στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας με την έκκληση όλων για βοήθεια.
«𝚫𝚬𝚴 𝚷𝚨𝚬𝚰 𝚨𝚲𝚲𝚶 𝛍𝛆 𝛕𝛊ς 𝛋𝛌𝛐𝛑ές. 𝚲ύ𝛔𝛈 𝛆𝛅ώ 𝛋𝛂𝛊 𝛕ώ𝛒𝛂»
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
Δείτε την τοποθέτηση του Δημάρχου εδώ https://youtu.be/U7b7Yngocto