Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη :Ενημέρωση για τα Πλαστικά μίας Χρήσης

Το Followgreen Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη μας καλεί να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με τα Πλαστικά μίας Χρήσης, να ενημερωθούμε για τις επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση τους στο περιβάλλον, καθώς και για τα νέα δεδομένα που δημιούργησε στην αγορά η εφαρμογή της νομοθεσίας Ν.4736/2020.
👉 Λάβε μέρος στο Green Mission: «Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!» & Κέρδισε έναν οικολογικό ανοξείδωτο θερμό www.followgreen.gr/pilea-hortiatis/Mission/Single/3127