Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη : Διακοπή ρεύματος

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΩΡΕΣ: 08:00 ΕΩΣ 10:00
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Αλ. Παπαναστασίου 63 – Πριάμου, 54453, Θεσσαλονίκη, Πληροφορίες: Καρίκας Νικόλαος, n.karikas@deddie.gr ) έχει προγραμματισθεί η παρακάτω διακοπή ρεύματος στη Δ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2021 και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 10.00΄
Η ανωτέρω διακοπή θα λάβει χώρα συγκεκριμένα, στους καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών: Κομνηνών, Πηλείδη , Παπαδοπούλου, Καίτεζίδη, Κανάρη, Οινόης, Παπαδοπούλου κ.α. λόγω απαραιτήτων τεχνικών εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα Ηλεκτρισμού, θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
Τέλος όσοι καταναλωτές έχουν τριφασικούς ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει να τους ελέγξουν, μετά την αποκατάσταση εάν περιστρέφονται όπως πριν.