Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Υιοθετεί το πρόγραμμα «Κάνε Κλικ για τη Ζωή»

Ο Δήμος Λαγκαδά και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού στο πλαίσιο κοινωνικής ευθύνης της και έχοντας ως πρώτιστο στόχο τη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος “Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης & Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων, Κάνε Κλικ για τη Ζωή”, το οποίο εκπονεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η εν λόγω δράση έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και στοχεύει:
 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων
 • στην υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης
 • στην ασφαλή γήρανση
Το έργο περιλαμβάνει:
1. Λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελουμένων για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ηλικιωμένων (κτιριακή υποδομή, τηλεπικοινωνιακές και πληροφορικές υποδομές, ανθρώπινους πόρους).
2. Υπηρεσία συνεχούς κατ’ οίκον παρακολούθησης και τηλεειδοποίησης μέσω ειδικών συσκευών.
 • Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με κουμπί πανικού
 • Συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού
 • Συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού.
Οι εν λόγω συσκευές (χεριού ή λαιμού) θα παρέχονται δωρεάν στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθής ομάδες και θα εγκαθίστανται στην οικία των ωφελουμένων, με βάση δίκαια κοινωνικά, ιατρικά και οικονομικά κριτήρια.
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:
 • ηλικιωμένοι από 60 ετών και άνω
 • εισόδημα
 • προβλήματα υγείας
 • μοναχική διαβίωση
 • τόπος κατοικίας
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Γνωμάτευση ιατρού που θα πιστοποιεί την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας. Στη γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνονται πότε ξεκίνησε η ασθένεια, η εξέλιξή της, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί το άτομο και συννοσηρότητες από άλλες ασθένειες
 • Γνωμάτευση ιατρού που θα πιστοποιεί την ύπαρξη χρόνιων παθήσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας του ατόμου που φροντίζει των αιτούντα.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ με το οποίο θα προσδιορίζεται η αναπηρία και το ποσοστό της. Με τη προσκόμιση του ΚΕΠΑ δεν χρειάζεται η ιατρική γνωμάτευση.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους
 • Προσκόμιση ενός λογαριασμού από οργανισμό κοινής ωφέλειας (ρεύμα, τηλεφωνία, ύδρευση) από την μόνιμη κατοικία του αιτούντα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου Λαγκαδά στη Δ/νση Χρ. Σμύρνης 29 στο 1ο όροφο, καθημερινά από 9π.μ. έως 1μ.μ. , καθώς και στους υπαλλήλους της Δομής ¨Βοήθεια στο Σπίτι” όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
Οι αιτήσεις στη συνέχεια θα αποστέλλονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να αξιολογηθούν και να γίνει η απαραίτητη διασύνδεση με το Τηλεφωνικό Κέντρο, το οποίο θα επικοινωνεί άμεσα με τους δικαιούχους.
Τα έντυπα των αιτήσεων χορηγούνται από την Υπηρεσία.
Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 23940 20802.