Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Ημέρες και ώρες προσέλευσης κοινού στο Δημαρχείο Λαγκαδά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, υπενθυμίζεται εκ νέου ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού ισχύουν οι περιορισμοί στις ημέρες και ώρες προσέλευσης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά.
Συγκεκριμένα: οι ώρες προσέλευσης κοινού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου είναι οι εξής :
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, από 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.
Συμβουλεύουμε τους δημότες να περιορίσουν την όσο το δυνατόν προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου, περιοριζόμενοι στις απόλυτα απαραίτητες συναλλαγές, οι οποίες δεν δύναται να παραταθούν.
Για τη διευκόλυνση τους οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου, είτε μέσω email, είτε μέσω τηλεφώνου, ενώ υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών :
Email Δήμου Λαγκαδά: info@lagadas.gr
Τηλέφωνα. επικοινωνίας :
– Διοικητική Υπηρεσία : 23943 30243, 251, 229, 242 –
– Οικονομική Υπηρεσία : 23943 30253, 235, 233
– Τεχνική Υπηρεσία : 23943 31002
– Πολεοδομία : 23943 31063, 31066
– ΚΕΠ : 23943 30630, 30631, email: d.lagada@kep.goν.gr
– Κοινωνικές Υπηρεσίες : 23940 20802
– Σχολικές Επιτροπές : 23943 30223
– Κέντρο Κοινότητας : 23940 25048.