Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Επιτροπή για τη διαχείριση των οδηγιών κατά της διασποράς της νόσου

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, με απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή για τη διαχείριση των οδηγιών κατά της διασποράς της νόσου.
Η Επιτροπή θα λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών και των κυβερνητικών εντολών. Η υλοποίηση των αποφάσεων θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Δήμου, τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Η επιτροπή αποτελείται:
1. Δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης,
2. Γενική Γραμματέας, Ελένη Δραγατίδου,
3. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος Προκοπίδης,
4. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Παιδείας, Ελισάβετ
Κοτσώνη,
5. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Λ. και Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Αλέξανδρος Πατσιαλάς,
6. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Όλγα Δαλκαλίτση.
7. Ιατρός Εργασίας