Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR

Tη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο μιας σειράς εγγράφων, όπως “Υπεύθυνες Δηλώσεις”, “Εξουσιοδοτήσεις” και “Αιτήσεις” προς φορείς του Δημοσίου παρέχει η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς Taxisnet.
Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (περισσότερες από 500 υπηρεσίες από 14 υπουργεία, 32 φορείς και οργανισμούς και 3 ανεξάρτητες αρχές.) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. O πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην Αρχή, η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτές.

Πληροφορίες https://www.gov.gr/