Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών όλων των επιχειρήσεων

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
Η Διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά , έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των επαγγελματιών – επιχειρήσεων στη δύσκολη αυτή συγκυρία , θα εισηγηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών όλων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη θέση σε αναστολή λειτουργίας τω δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας και για όσο χρονικό διάστημα ήταν αυτές υποχρεωμένες με απόφαση της Πολιτείας .
Είμαστε δίπλα στους επαγγελματίες – επιχειρηματίες του Δήμου Λαγκαδά, στηρίζουμε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.