Δήμος Λαγκαδά : Την Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο

36η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 36η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου Λαγκαδά στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Διατήρηση ή κλείσιμο ενεργών, ανενεργών και μηδενικών λογαριασμών στα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα.

Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Γ’ τριμήνου, έτους 2019.

Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στη δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας ένταξης μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Παροχή εξουσιοδότησης προς έκδοση και υπογραφή Χ.Ε.Π. για κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Συμπλήρωση-διόρθωση της υπ’ αριθμ. 189/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αίτηση Δημοτικού Συμβούλου για μή εκτέλεση των υποχρεώσεών του.