Δήμος Λαγκαδά : Την Τετάρτη δημοτικό συμβούλιο

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά να προσέλθουν στην 2η δημόσια τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 19 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Κατανομή ποσού 67.134,15 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.2. Στήριξη του θεσμού των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.).3. Υλοτομία συστάδων 4η-31-4β του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων.4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά.5. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.6. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ