Δήμος Λαγκαδά : ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Στο πλαίσιο του γενικότερου προσανατολισμού του Δήμου Λαγκαδά προς την πράσινη ενέργεια και την αειφορία, υποβλήθηκε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων για την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή μας.
Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο, «Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης» περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λαγκαδά, συντελώντας έτσι στην ενεργειακή του αναβάθμιση μέσω του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μείωσης του συνολικού κόστους κινητικότητας (λειτουργικό, συντήρησης, κλπ.) των υπηρεσιών του. Επικουρικά η πρόταση περιλαμβάνει και την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου , για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την οριστική παραλαβή των οχημάτων και του εξοπλισμού.
Η έγκριση της πρότασης θα σημάνει την είσοδο του Δήμου μας και επισήμως στην εποχή της «Πράσινης Μετακίνησης», η οποία και αποτελεί μια από τις κυριότερες συλλογικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η πρωτοβουλία αυτή υπάγεται στους γενικότερους σχεδιασμούς του Δήμου Λαγκαδά, και αποτελεί προσωπική επιλογή του Δημάρχου Ιωάννη Ταχματζίδη για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μας.