Δήμος Λαγκαδά : Ορίστηκε η διοίκηση Πρωτοδικείου για τα Λουτρά Λαγκαδά

ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΛΑΓΚΑΔΑ
Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 ορίστηκε η διοίκηση Πρωτοδικείου για τα Λουτρά Λαγκαδά, η οποία αποτελείται από τους:
1. Χρήστος Βάγιος, Απόστρατος Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, απόφοιτος ΣΑΣ Οικονομικού, με θητεία Διευθυντή Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στον Ελληνικό Στρατό, Στρατιωτικός Ακόλουθος σε Ελληνικές Πρεσβείες και απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις για την άσκηση των απαιτούμενων καθηκόντων.
2. Ιωάννα Νασιώκα, Πολιτικός Μηχανικός, με άριστη γνώση σε θέματα αδειοδοτήσεων και τεχνικών μελετών ακινήτων.
3. Χρήστος Μανταρτζίδης, Οικονομολόγος-Διεθνολόγος.
4. Κωνσταντίνος Παντελίδης, Οικονομολόγος, με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, στέλεχος του Τραπεζικού Τομέα με διακρίσεις στις προτάσεις και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
5. Ανέστης Γουρτζιλίδης, με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και πιστοποιημένες γνώσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού και στο Μάρκετινγκ.
6. Χρυσούλα Κόλτσιου, απόφοιτος ΙΕΚ του τμήματος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων.
7. Ανέστης Αϊβατζίδης, οδηγός ΟΑΣΘ.
8. Ευάγγελος Αθανασιάδης, Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας.
9. Γεώργιος Ροφαλίκος, επιχειρηματίας και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κοινότητας Ασσήρου.