Δήμος Λαγκαδά : Καθαρισμός ρεμάτων στις δημοτικές ενότητες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Στον καθαρισμό ρεμάτων σε επτά Δημοτικές Ενότητες θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα ο δήμος Λαγκαδά, καθώς εγκρίθηκαν ισάριθμες μελέτες για την υλοποίηση των εργασιών.
Πιο συγκεκριμένα, καθαρισμός ρεμάτων και απομάκρυνση μπαζών θα πραγματοποιηθεί στη Δ.Ε Ασσήρου, στη Δ.Ε Βερτίσκου, στη Δ.Ε Καλλινδοίων, στη Δ.Ε Κορώνειας, στη Δ.Ε Λαγκαδά, στη Δ.Ε Λαχανά και στη Δ.Ε Σοχού.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στις μελέτες αφορούν αποκλειστικά στην απομάκρυνση απορριμάτων-μπαζών και χαμηλής βλάστησης από την κοίτη και γενικότερα υλικών που προήλθαν από την απορροή του υδατορέματος