Δήμος Λαγκαδά: Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Ποιμενάρχου ἡμῶν, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Πλάτωνος, θά πραγματοποιηθῇ τό Σάββατον, 13ην Νοεμβρίου 2021 καί ὥραν 12ην μεσημβρινήν, εἰς τὀν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.
Λόγῳ τῶν ἰδιαιτέρων ὑγειονομικῶν συνθηκῶν ἡ ὑποδοχή τοῦ νέου Μητροπολίτου θά γίνῃ εἰς τήν πλατείαν «Μητροπολίτου Σπυρίδωνος» (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ) καί ἐν συνεχείᾳ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θά πραγματοποιηθῇ ἡ Τελετή τῆς Ἐνθρονίσεως.
Ἡ ὑποδοχή καί ἡ Τελετή τῆς Ἐνθρονίσεως θά πραγματοποιηθοῦν ὑπό τήν αὐστηράν καί σχολαστικήν τήρησιν πάντων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων προστασίας κατά τῆς ἐξαπλώσεως τὴς ἐνσκυψάσης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID-19) καί συμφώνως πρός τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά πρωτόκολλα.