Δήμος Λαγκαδά :  Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Λαγκαδά για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Στην… πρίζα μπαίνει ο Δήμος Λαγκαδά μετά την έγκριση της πρότασής του και την ένταξή στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για τα «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» από το Πράσινο Ταμείο.
🚗 Ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος και συμμετέχοντας ενεργά στην προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης μέσω της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων, ο Δήμος Λαγκαδά είχε καταθέσει τον περασμένο Νοέμβριο τις προτάσεις του προς το Πράσινο Ταμείο για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των απαιτουμένων στοιχείων, εγκρίθηκε το αίτημά του για τη χρηματοδότηση του Σ.Φ.Η.Ο. και την υλοποίηση των προτάσεών του. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00 ευρώ.
🎯 Θετική εξέλιξη για την περιοχή χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, την έγκριση της πρότασης. «Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη του τόπου μας και για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Αξιοποιώντας προγράμματα και χρηματοδοτήσεις υποστηρίζουμε την κατάργηση των ρυπογόνων τεχνολογιών και επενδύουμε σε εναλλακτικές λύσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα» δήλωσε ο κ. Ταχματζίδης.
🚏 Με βάση τον σχεδιασμό του Δήμου Λαγκαδά και τη μελέτη που είχε προηγηθεί, σύμφωνα με τα κυκλοφοριακά, χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά καθώς και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), προβλέπεται η μελέτη εγκατάστασης 41 δημοσίων προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Λαγκαδά.