Δήμος Λαγκαδά : Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020. 2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Επείγουσες ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών όλων των Δ.Ε Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά, έτους 2019». 3. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ