Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα STEAM για σχολεία δημοτικού

Προγράμματα Science -Technology – Engineering – Arts & Mathematics (S.T.E.A.M.) θα πραγματοποιήσει και φέτος το Τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.). Τα προγράμματα STEAM αποτελούν  τον πλέον σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά και απευθύνονται στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο εκατοντάδες μαθητές θα περάσουν από την αίθουσα “Μανώλης Αναγνωστάκης όπου θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις έξυπνες πόλεις, θα συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και στο τέλος θα κατασκευάσουν με αυθεντικό εξοπλισμό “LEGO WeDo2” ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με τα STEΑM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος και η ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση. Τα προγράμματα STEAM παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική, τις τέχνες και την τεχνολογία σε πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας.
Στο περσινό πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 500 μαθητές από 15 σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και ανάλογη θα είναι η συμμετοχή και φέτος.