Δήμος Θεσσαλονίκης : Απάντηση σε δημοσιεύματα κατά του Γενικού Γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης !

Απάντηση σε δημοσιεύματα κατά του Γενικού Γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης δίνουν κύκλοι του δήμου Θεσσαλονίκης.
Από τον δήμο Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς και δημοσιεύματα.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν, ο κ. Ευθύμιος Φωτόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Δυνάμει αυτού του τίτλου σπουδών προσλήφθηκε σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Επίσης, από τον δήμο Θεσσαλονίκης προσθέτουν ότι η ανωτέρω πρόσληψη ελέγχθηκε τόσο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, όσο και από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ( Εθνικό Τυπογραφείο) και η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Η ανωτέρω πρόσληψη διενεργήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προσθέτουν κύκλου του δήμου.
Σημειώνεται ότι στην χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία – Αλληλεγγύη», Μιχάλης Τρεμόπουλος έκανε μία καταγγελία. η οποία αφορούσε τα νόμιμα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του γενικού γραμματέα και τις σπουδές που πρέπει να έχει.