Δήμος ΘΕΡΜΗΣ : Συμβουλευτική Υποστήριξη Σχολικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμης, Σχολικού έτους 2019-2020

Η Αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών και με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί να πετύχουν τους κοινούς στόχους τους, υλοποιεί και φέτος δωρεάν πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου.
Οι γρήγοροι και απαιτητικοί ρυθμοί ζωής, η κούραση, η εξάντληση, οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν κάποιες φορές στην ελλιπή παρουσία των γονιών από την ζωή των παιδιών και στην αδυναμία τους να είναι σε εγρήγορση για να παρέμβουν πριν από την εμφάνιση των όποιων προβλημάτων.


Ταυτόχρονα πολλοί γονείς συχνά αισθάνονται αβοήθητοι σε μια καταναλωτική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από άγχος, υπερένταση, εγκληματικότητα, ανασφάλεια και αδικία. Κάθε γονιός χρειάζεται να επενδύει ενέργεια και χρόνο για να προφυλάσσει τα παιδιά του από τους εξωτερικούς κινδύνους. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι να επηρεάζονται οι οικογενειακές διεργασίες και οι σχέσεις.

Ενώ λοιπόν ζούμε στη εποχή της πληροφόρησης, της ενημέρωσης και της κατάρτισης, οι γονείς συχνά αδυνατούν να αντιδράσουν σε όσα συμβαίνουν στις οικογένειες τους.
Στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη απεικόνιση και αντιμετώπιση τυχών δυσκολιών που έχουν σχέση με την ομαλή εξέλιξη των παιδιών, η ευαισθητοποίηση και η καθοδήγηση των γονιών & η αποτελεσματική διαχείριση των παιδιών μέσα και έξω από τη σχολική τάξη.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά και έφηβους, γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με εξειδικευμένους ψυχολόγους προσωπικές ανησυχίες, να αναγνωρίσουν τυφλά σημεία στη σχέση και την επικοινωνία τους με τους άλλους, να διευρύνουν την οπτική τους, να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και των άλλων και να ξεπεράσουν ζητήματα που τους εμποδίζουν να προχωρήσουν.
Οι συναντήσεις (ατομικές, ομαδικές, οικογενειακές) έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, και ισχύει η τήρηση απορρήτου των πληροφοριών που επικοινωνούνται. Το επιστημονικό προσωπικό απαρτίζεται αποκλειστικά από ψυχολόγους.
Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
Ατομική & Οικογενειακή Συμβουλευτική Στήριξη,
Σχολές Γονέων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και
Ομάδες παιδιών & Εφήβων.
Προγράμματα Εκπαίδευσης για γονείς παιδιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Καλή χρήση και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»
Οι συναντήσεις (ατομικές, ομαδικές, οικογενειακές) έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, και ισχύει η τήρηση απορρήτου των πληροφοριών που επικοινωνούνται. Το επιστημονικό προσωπικό απαρτίζεται αποκλειστικά από ψυχολόγους.
Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος συνεχίζονται οι ακόλουθες δράσεις:
• Ατομική & Οικογενειακή Συμβουλευτική Στήριξη,
• Σχολές Γονέων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και
• Ομάδες παιδιών & Εφήβων.
• Προγράμματα Εκπαίδευσης για γονείς παιδιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Καλή χρήση και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

Oι ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων να γίνουν ως εξής:

Εκπαιδευτικοί ΠΕ

– Δημοτική Ενότητα Μίκρας

Πέμπτη 31/10, ώρα: 13.15, 1ο Δημοτικό σχολείο Τριλόφου

– Δημοτική Ενότητα Θέρμης

Δευτέρα 4/11, ώρα: 13.15, 2Ο Δημοτικό σχολείο Θέρμης

– Δημοτική Ενότητα Βασιλικών

Τρίτη 5/11, ώρα:13.15, Δημοτικό σχολείο Βασιλικών

Εκπαιδευτικοί ΔΕ

– Δημοτική Ενότητα Μίκρας

Πέμπτη 31/10, ώρα: 14.15, 1 Γυμνάσιο Μίκρας

– Δημοτική Ενότητα Θέρμης

Δευτέρα 4/11, ώρα: 14.15, 1 Γυμνάσιο Θέρμης

– Δημοτική Ενότητα Βασιλικών

Τρίτη 5/11, ώρα: 14.15, 1 Γυμνάσιο Βασιλικών

Για όλους τους γονείς

– Δευτέρα 11/11, στις 18.00, 1ο Δημοτικό σχολείο Θέρμης

Για περισσότερες πληροφορίες ή ραντεβού – Δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά, από τις 9.00 το πρωί έως τις 15.00 το μεσημέρι στην αρμόδια Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Θέρμης: 2313.300.764 ή στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και την κ.Ελευθερία Πήτα, στο τηλ: 2310. 463.930 & e-mail: info@anatoliki.gr