Δήμος ΘΕΡΜΗΣ : Σε μείωση των δημοτικών τελών για το έτος 2021 προχωρά ο δήμος Θέρμης

ΤΟ ΘΕΜΑ… !

Σύμφωνα με την απόφαση την οποία έλαβε χθες το βράδυ το δημοτικό συμβούλιο οι μειώσεις, μεσοσταθμικά κυμαίνονται περίπου στο 10% και αφορούν κατοικίες καθώς και επιχειρήσεις.

Μάλιστα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, έρχονται έπειτα από μια δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας ο δήμος Θέρμης, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, διατήρησε σταθερά τα δημοτικά τέλη. Σημειώνεται ότι τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στο δήμο Θέρμης είναι από τα χαμηλότερα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και πανελλαδικά.

Σύμφωνα με τη χθεσινοβραδινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το οποίο αποδέχθηκε κατά πλειοψηφία την πρόταση της διοίκησης του δήμου, οι μειώσεις στα δημοτικά τέλη δεν είναι οριζόντιες, αλλά στοχευμένες. “Υπολογίζουμε ότι με τις μειώσεις που αποφασίσαμε οι πολίτες του δήμου μας, κάτοικοι και επιχειρηματίες, θα ελαφρυνθούν συνολικά κατά περίπου 600.000 ευρώ τον επόμενο χρόνο. Αποφασίσαμε να κάνουμε στοχευμένες μειώσεις και όχι οριζόντιες προκειμένου να βοηθήσουμε πρωτίστως αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, κυρίως τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ελαφρύνσεις γίνονται και στα τέλη που αφορούν τις κατοικίες”, αναφέρει ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο γενικός συντελεστής υπολογισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες διατηρείται στο 1,10€/τ.μ., όπως ισχύει από το 2011. Ωστόσο, θεσπίζονται δύο ειδικοί συντελεστές για τους βοηθητικούς χώρους των κατοικιών (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης) στο 0,30€/τ.μ. (από 1,10 που ήταν) και στο 0,10€/τ.μ. για βοηθητικούς χώρους εκτός της κατοικίας.

Επίσης, μειώνεται από το 1,10€/τ.μ. στα 0,80€/τ.μ. (μείωση 27,2%) ο συντελεστής για τους χώρους στους οποίους λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα 0,60€/τ.μ. (μείωση 45,5%) για τους χώρους τους οποίους χρησιμοποιούν σωματεία, αθλητικοί, πολιτιστικοί και αγροτικοί σύλλογοι.

Όσον αφορά τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρηματική δραστηριότητα, προβλέπονται μειώσεις από 7,15% (για ακίνητα με εμβαδόν έως 6.000 τ.μ.) έως και 20,6% (για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ.).

Επίσης προβλέπονται εξαιρετικά χαμηλοί συντελεστές της τάξης του 0,10€/τ.μ. και 0,20€/τ.μ. για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σχετικά με το δημοτικό φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τους συντελεστές για τις δημοτικές ενότητες Θέρμης και Μίκρας (0,18€/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους και 0,09€/τ.μ. για τους μη στεγασμένους). Για τη δημοτική ενότητα Βασιλικών αποφασίστηκε να υπάρξει εξίσωση των συντελεστών με τις υπόλοιπες δύο δημοτικές ενότητες.

Εκπτώσεις έως και 50%

Σημειώνεται ότι, τόσο ως προς τα δημοτικά τέλη τα οποία αφορούν ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία όσο και ως προς το δημοτικό φόρο επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων προβλέπεται έκπτωση 50% για τις ακόλουθες ομάδες πολιτών:

α. Δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ, επαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον τέσσερα τέκνα συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.

δ. Επίσης, για πρώτη φορά από το 2021, στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται έκπτωσης 50% περιλαμβάνονται και οι τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ, εφόσον και τα τρία παιδιά συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη.