Δήμος ΘΕΡΜΗΣ : Λύση στην μεταφορά των απορριμμάτων δίνεται στο Δήμο Θέρμης 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Θέρμης.

Λύση στην μεταφορά των απορριμμάτων δίνεται στο Δήμο Θέρμης με την έναρξη κατασκευής του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.362.489,39€ με Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από πόρους του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΣΜΑ(Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, σε απόσταση περίπου 3,4 km νότια από τον οικισμό της Θέρμης.
Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι εννέα μήνες και περιλαμβάνεται σε αυτό το διάστημα η κατασκευή του έργου καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του ΣΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δοκιμών για την ορθή λειτουργία του.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον τον Δήμο Θέρμης. Η δυναμικότητα σχεδιασμού των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ εκτιμάται σε περίπου 76tn/ημέρα.