Δήμος ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Τροποποίηση λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου

Στην τροποποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 και 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) προχώρησε, με απόφασή του, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιώργος Τσαμασλής.
Συγκεκριμένα, οι πολίτες πριν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Διοικητικές Υπηρεσίες
1. Για πιστοποιητικά κάθε είδους, θα επικοινωνούν στα τηλ. 2392330035 ή 2392330037 ή στο email karagatsoglou@thermaikos.gr, venetikidou@thermaikos.gr.
2. Για δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων θα επικοινωνούν για τη Δ.Ε. Θερμαϊκού στο 2392330028, για τη Δ.Ε. Επανομής στο 2392330106 και για τη Δ.Ε. Νέας Μηχανιώνας στο τηλ. 6977769855.
3. Το πρωτόκολλο θα παραλαμβάνει αιτήσεις με fax: 2392022368 και email στο protokollo@thermaikos.gr. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2392330039.
Οικονομικές Υπηρεσίες
1. Το Ταμείο θα δέχεται πληρωμές με χρήση μέσων εξ αποστάσεως (ηλεκτρονική πληρωμή ή σε τράπεζα). Για περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2392330032, 2392330020.
2. Το Τμήμα Καταστημάτων θα δέχεται μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ. 2392330068.
3. Το Τμήμα Προμηθειών μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2392330006.
4. Δήλωση για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ειδική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr. Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι 30/06/2020.
5. Το Τμήμα Εσόδων και το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας δέχεται μόνο με ραντεβού, αφού προηγηθεί επικοινωνία στα τηλ. 2392330051, 2392330012.
6. Για έκδοση ΤΑΠ μόνο με ραντεβού, αφού προηγηθεί επικοινωνία στο τηλ. 2392330051, 2392330012.
ΚΕΠ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργούν από τις 7.30 έως τις 15.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού, στο τηλ. 2313338220.
Τεχνική Υπηρεσία
Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στο τηλ. 2313337600
Κοινωνική Υπηρεσία
Οι Κοινωνικές Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Θερμαϊκού εναρμονίζονται με τα μέτρα της κυβέρνησης για την πρόληψη εξάπλωσης της επιδημίας του κορωναϊού και αναστέλλουν την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα.
Θα υπάρξει παράταση με νέες ημερομηνίες.
Για να ενημερωθείτε καλέστε στα τηλέφωνα 2392075930 & 2392027168.
Η Κοινωνική Υπηρεσία θα δέχεται κατόπιν επικοινωνίας, από τις 8.00 έως τις 14.00, στα τηλέφωνα 2392022341.
Τα Κέντρα Κοινότητας θα εξυπηρετούν μόνο για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, επιδότηση ενοικίου και προνοιακά επιδόματα από τις 8.00 έως τις 13.30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 2392025887.
Επιπλέον:
1. Η αποκομιδή απορριμμάτων και οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ θα διακοπούν οι μη επείγουσες εργασίες (αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδέματα κ.λπ.)
2. Η διεξαγωγή των πολιτικών γάμων θα γίνεται χωρίς την παρουσία καλεσμένων, εκτός του κύκλου της στενής οικογένειας του ζεύγους (μάρτυρες, γονείς).
3. Οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες του Δήμου που παραμένουν κλειστές θα βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος Προσωπικού, για να προσφέρουν την εργασία τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
4. Οι εργαζόμενοι θα παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, όπου είναι εφικτό ανάλογα με την φύση του αντικειμένου της εργασίας.
Τα παραπάνω μέτρα θα ισχύσουν μέχρι τις 24/03/2020, ενώ θα παραταθούν εφόσον παραταθεί αντίστοιχα το διάστημα λήψης των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19.
Κων/να Τάπρα,