Δήμος ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ : Τρεις (3) τηλεφωνικές γραμμές στην υπηρεσία του πολίτη

Τρεις (3) τηλεφωνικές γραμμές βρίσκονται στη διάθεση του δημοτών από τον Δήμο Θερμαϊκού προκειμένου να τους διευκολύνει, έτσι ώστε να μεταφέρουν και να γνωστοποιούν προς άμεση επίλυση καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις γειτονιές τους.
Στον τηλεφωνικό αριθμό 2313337600 μπορούν να διαβιβαστούν θέματα που αφορούν στον ηλεκτροφωτισμό, την οδοποιία και άλλα ζητήματα τεχνικής φύσης.
Στο 2392022355 γίνεται καταγραφή αιτημάτων – παρατηρήσεων σε θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης και
Το 2392330321 είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου.
Οι γραμμές λειτουργούν και είναι διαθέσιμες για την εξυπηρέτηση των δημοτών καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 14.00’.
Μέσω της ανοιχτής αυτής επικοινωνίας, στόχος είναι η άμεση και αξιόπιστη καταγραφή αιτημάτων και προβλημάτων των δημοτών του Δήμου Θερμαϊκού. Τα αιτήματα διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες προς επίλυση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους για το σχετικό αίτημα.
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
ü Τηλεφωνική λήψη του αιτήματος
ü Προώθησή του στο αρμόδιο τμήμα
ü Απάντηση/ενημέρωση του δημότη για τη διεκπεραίωση ή την πορεία της εξέλιξής του.
«Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου μας, αλλά και την ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης Δήμου – δημοτών, αναβαθμίζουμε τις τηλεφωνικές αυτές γραμμές έως ότου εγκαινιάσουμε τη Γραμμή Δημότη. Μία Γραμμή για όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας», επισημαίνει ο Δήμαρχος, Γιώργος Τσαμασλής.
Κων/να Τάπρα,