Δήμος Θέρμης : Ορίστηκαν 6 νέοι Αντιδήμαρχοι

Το σχήμα των νέων αντιδημάρχων ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος.
Συγκεκριμένα:
– Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ορίστηκε ο Απόστολος Τσολάκης, ο οποίος στην προηγούμενη θητεία είχε στην ευθύνη του την αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης. Ο κ. Τσολάκης θα είναι επίσης πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής.
– Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης ορίστηκε ο Στέλιος Γκιζάρης, όπως και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ο κ. Γκιζάρης θα είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
– Αντιδήµαρχος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας ορίστηκε ο Στυλιανός Αποστόλου ο οποίος διατήρησε το χαρτοφυλάκιο που είχε και κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ο κ. Αποστόλου θα είναι επίσης μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας) ορίστηκε ο Δημήτρης Βογιατζής ο οποίος θα είναι επίσης μέλος της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
– Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας ορίστηκε ο Βασίλης Μουστάκας ο οποίος θα είναι και αναπληρωματικό μέλος του αντιδημάρχου Δημήτρη Βογιατζή στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
– Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ορίστηκε ο Παναγιώτης Πονερίδης ο οποίος θα είναι και αναπληρωματικό μέλος του αντιδημάρχου Στυλιανού Αποστόλου στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η θητεία των αντιδημάρχων έχει διάρκεια έναν χρόνο και σε περίπτωση κωλύματος θα αναπληρώνονται από τον δήμαρχο.

Αφήστε μια απάντηση