Δήμος ΔΕΛΤΑ : Σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Δέλτα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνεδριάζει σήμερα η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Δέλτα. Τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης καλούνται από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να  συζητήσουν και θα λάβουν αποφάσεις  για  τα παρακάτω θέματα:

Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δέλτα, έτους 2020.

Γνωμοδότηση για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2020

Η συνεδρίαση θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου  στις 19:00.