Δήμος ΔΕΛΤΑ : Ευαισθητοποίηση κατά της Σχολικής Βίας

Η Βοήθεια στο Σπίτι Χαλάστρας- Ανατολικού του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Χαλάστρας διοργανώνουν ευαισθητοποίηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου Χαλάστρας με θέμα το φαινόμενο της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού.
Η ευαισθητοποίηση θα περιλαμβάνει προβολή ντοκιμαντέρ και συζήτηση που θα συντονίσει η ψυχολόγος της ΒσΣ Χριστίνα Κουκουρίκη. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί το πρωί της 6ης Μαρτίου 2020.
Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και κοινωνικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο το μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μαθητές είτε ενήλικες.