Δήμος Δέλτα : Συναντήσεις γονέων στα Νηπιαγωγεία Ανατολικού, Μαλγάρων και Χαλάστρας

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη συμμετοχή οι τρεις συναντήσεις γονέων στα Νηπιαγωγεία Ανατολικού, Μαλγάρων και Χαλάστρας με θέμα “Γιατί το παιδί μου δεν μ’ ακούει”. Στόχος των συναντήσεων ήταν να αναπτυχθεί διάλογος για εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας και επικοινωνίας με τα παιδιά ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες σε θέματα συμπεριφοράς. Οι συναντήσεις αυτές ενδυναμώνουν τους γονείς στο δύσκολο έργο που έχουν αναλάβει, τους βοηθούν να μοιραστούν σκέψεις και να χτίσουν δίκτυα στήριξης μεταξύ τους.
Στις τρεις  συναντήσεις υπήρξε ενεργή συμμετοχή από τους γονείς με ερωτήματα και προβληματισμούς καθώς ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουν νέες ιδέες που μπορούν να εφαρμόσουν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.
Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από την ψυχολόγο Χριστίνα Κουκουρίκη της Βοήθειας στο Σπίτι του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα σε συνεργασία με τις διευθύντριες του 2ου Νηπιαγωγείου Ανατολικού, Χρύσα Μπλιώνα, του 1ου Νηπιαγωγείου Μαλγάρων, Γιώτα Καμανά και του 2ου Νηπιαγωγείου Χαλάστρας, Μόρφω Οικονόμου.