Δήμος Δέλτα : Πρόεδρος της ΠΟΑΥ ο Φάνης Αλμπάνης

Πραγματοποιήθηκε  Γενική Συνέλευση  για τη νέα διοίκηση, του Δικτύου Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού κόλπου, με έδρα το Δήμο Δέλτα.
Σκοπός της ΠΟΑΥ, είναι η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, η διαχείριση, προώθηση και προβολή των αλιευμάτων και των προϊόντων, η ορθολογική διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων καθώς και η ενίσχυση του ρολού και της θέσης των απασχολουμένων στον τομέα αυτό.
Ειδικότερα, η εταιρεία θα αποσκοπήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς, στη συμβολή στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και εκσυγχρονισμό και βελτίωση υφιστάμενων, στην ενίσχυση της οργάνωσης, τυποποίησης, διανομής και πιστοποίησης και στη διασφάλιση της υγιεινής των αλιευμάτων.
Πρόεδρος της ΠΟΑΥ, ορίστηκε κατ’ επιλογη του Δημάρχου, και με απόφαση της Γ.Σ., ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας, Φάνης Αλμπάνης .
Εταίροι στην ΠΟΑΥ είναι η ΠΚΜ, ο Δήμος Δέλτα, ο Δημος Θερμαικου και Δημος Αλεξανδρειας.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Το εννεαμελές Διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
  1.  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σωτήρης Μπάτος
  2. Προέδρο του αλιευτικού συλλόγου Χαλάστρας, Κουτρούτσιος Ευάγγελος
  3. Πρόεδρο του αλιευτικού συλλόγου Κυμίνων, Κωσταντίνο Βερβίτης
  4. Πριμεράκης Κωνσταντίνος από το Δήμο Θερμαικου
  5. Δριστας Στέφανος από το Δήμο Αλεξάνδρειας
  6. Γαβριηλίδου Ειρήνη, γεωτεχνικός
  7. Κράββα Νικολέτα, γεωτεχνικός
  8. Αραμπίδου Άννα, μηχανικός