Δήμος Δέλτα : Διακηρύξεις Δημοπρασίες Ακινήτων

Δημοπρασία ακινήτου για το ΚΑΠΗ Σίνδου, εδώ

Δημοπρασία ακινήτου για το ΚΑΠΗ Ν. Μαγνησίας, εδώ

Δημοπρασία ακινήτου για το ΚΑΠΗ Ανατολικού, εδώ

Δημοπρασία ακινήτου για την βιβλιοθήκη Ανατολικού, εδώ