Δήμος Βόλβης : Καθαρισμός ρεμάτων σε περιοχές της Κοινότητας Ασπροβάλτας

Με εντατικούς ρυθμούς και σωστή συνεργασία πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των ρεμάτων στις περιοχές ΚΑΑΥ και ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ της Κοινότητας Ασπροβάλτας.
Αξίζουν τα συγχαρητήρια στα συνεργία που συμμετείχαν στις εργασίες καθαρισμού

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, γρασίδι, φυτό, σύννεφο, σπίτι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, γρασίδι, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση