Δήμος Βόλβης : Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019 του Δήμου Βόλβης

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019 του Δήμου Βόλβης

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ  –Σταυρός 16/12/2019

Ανακοινώνεται, προς γνώση των ενδιαφερομένων, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2019 του Δήμου Βόλβης.

Ακολουθούν συνημμένοι οι σχετικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, καθώς και των απορριπτέων, ανά ειδικότητα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΕΣΤΟΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ