Δήμος Βάλβης : Κοινότητα Ασπροβάλτας – Ευχαριστήριο !

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους στην ενημέρωση που έγινε από μέρους μας τους :

Την Τσουραλάκη Κική Πρόεδρο Δ.Σ. Βόλβης & Πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής Δ. Βόλβης
Τον Γκολιδάκη Χρήστο Πρόεδρο ΔΕΥΑΒ Βόλβης
Την Σαλέπη Στέλλα αντιπρόεδρο ΟΚΠΑΠ Βόλβης

Και φυσικά όλους τους κατοίκους που ευαισθητοποιήθηκαν και παρευρέθηκαν στην Συνέλευση της Κοινότητας Ασπροβάλτας

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος