δέλτα NEWS : Πολύωρη διακοπή νερού την Κυριακή στη Βιομηχανική Περιοχή

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 13/11/22,από τις 9:00 έως τις 15:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγού Φ200 στο Ο.Τ 55 στην οδό Δ.Α.7 στην ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης.
Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Οδός Δ.Α.7, Οδός Ν.Β.7, Οδός Δ.Α.8 και Οδός Ν.Β.6, στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το