Δέλτα : Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού

Τις ημέρες αυτές έκανε την εμφάνισή της στην προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού μία καστανόπαπια Tadorna ferruginea.
Είδος αρκετά σπάνιο, για την περιοχή μας ακόμη πιο σπάνιο, καθώς δεν είχε παρατηρηθεί εδώ, εδώ και χρόνια.
Το βασικό χαρακτηριστικό της παπίτσας αυτής που μας επιτρέπει να την αναγνωρίσουμε πολύ εύκολα είναι το πολύ εντυπωσιακό πορτοκαλί-καφέ/σκωριόχρωμο πτέρωμά της, σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του σώματος (ράχη, λαιμός, στήθος, κοιλιά, υπογάστριο). Εξ’ ου και στην επιστημονική ονομασία της περιλαμβάνεται ο λατινικός όρος ferruginea, από το ferrum (σίδηρος), και σημαίνει αυτός που έχει το χρώμα της σκουριάς του σιδήρου.
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού