Βουλευτικό ΒΗΜΑ : Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση

Εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών από τον

πρώτο γύρο με 43% συν μία ψήφο…

Επαναφορά της 5ετούς θητείας και

πλαφόν 3% εισόδου στα Συμβούλια…

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατάργηση της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αντικατάστασή της με νέο τρόπο εκλογής των αιρετών με στόχο τη διευκόλυνση της κυβερνησιμότητας.Οι βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου αφορούν στη δυνατότητα εκλογής Δημάρχων και  Περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 43% συν μία ψήφο, στην εξασφάλιση της  εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών, την επαναφορά της 5ετούς θητείας για τα όργανα που θα προκύψουν από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 και η οποία θα ισχύσει από 1ης/1/2024, στη θέσπιση πλαφόν εισόδου 3% στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του και στη λελογισμένη μείωση του αριθμού των μελών τους για την ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ.
Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ
Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για την εκλογή συμβουλίων ή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων σε όλη την επικράτεια, χωρίς εξαίρεση. Για τις κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους, κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει πάνω από έναν υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς, ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο γύρο. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο μέσω συνδυασμών και με δήλωση που υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr, κατ’ επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμό του.
Ο αριθμός των μελών των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες.
Ποιες παρεμβάσεις έγιναν μετά τη δημόσια διαβούλευση
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, στο σχέδιο νόμου έχουν ενσωματωθεί παρατηρήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν τα εξής: 
Ο Δήμος που αποτελείται από περισσότερες από 6 δημοτικές ενότητες και έχει πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους, δικαιούται αυξημένου αριθμού μελών δημοτικού συμβουλίου.
Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται το πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβιβάστων, λαμβανομένων υπόψιν και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
Επαναδιατυπώνονται με σαφήνεια και πληρότητα δικονομικές διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με τις εκλογές ΟΤΑ.
Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνεται υπόψιν ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.
Τέλος και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ο εκλεγμένος περιφερειάρχης, κατά τη διάρκεια της θητείας του, τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Πηγή: skai.gr