ΒΗΜΑ … στον δημότη ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Για το νερό στον ΛΟΥΔΙΑ
Paulos Serasidis : Όποιος κάτοικος του Λουδία μετά τα χθεσινά καταδέχεται ακόμα και να σας βλέπει έχει θέμα!
Ντροπή σας που αφήσατε ένα ολόκληρο χωριό χθές χωρίς νερό χωρίς καμία ειδοποίηση!
Έχετε καταντήσει γραφικοί και απαράδεκτοι χωρίς κανένα ενδιαφέρον για του δημότες ενός χωριού!
Υπάρχουν πληροφορίες για νοικοκυριά που από χθές δεν έχουν πλυντήριο λόγω των συνεχών διακοπών νερού!
Ντροπή σας που έρχεστε 24ωρες μετά από όλα αυτά και βγάζετε ανακοίνωση….
Για την μεταφορά : δημότης ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ