ΒΑΣΙΛΙΚΑ : Κλειστό το ΚΕΠ Βασιλικών από 18/02 έως 21/02 

Από το δήμο Θέρμης γνωστοποιείται ότι από το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00μ. δεν θα λειτουργεί το ΚΕΠ 0946 (ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) λόγω εκτέλεσης εργασιών στο χώρο, στα πλαίσια του υποέργου 3 με τίτλο “Εργασίες Ανακαίνισης των ΚΕΠ” του έργου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ”.
Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται κατά το διάστημα αυτό είτε ηλεκτρονικά (από τις θυρίδες του gov.gr. ή μέσω Mykeplive) είτε με φυσική παρουσία ως εξής:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

➣είτε από το ΚΕΠ 0161 (ΘΕΡΜΗΣ) από 8:00 π.μ. έως 7:30 μ.μ.

➣είτε από το ΚΕΠ 0953 (ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ) από 7:45 π.μ. έως 3:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

➣από το ΚΕΠ 0161 (ΘΕΡΜΗΣ) από 8:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ.