Α.Σ.Μ.Α Γέφυρας-Βαθύλακου : Επίσημα πλέον στα μητρώα της Γ. Γ. Α

Και επίσημα πλέον στα μητρώα της Γ. Γ. Α ο Συλλόγου μας. Με βάση τον καινούριο νομοθετικό νόμο εγκρίθηκε το αίτημα του συλλόγου μας στις 2 – 12 – 20 και είμαστε πλέον νόμιμα στο μητρώο της Γ. Γ. Α. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν σε αυτήν την προσπάθεια .