ΑΣΣΗΡΟΣ : Διακοπή ρεύματος στην Άσσηρο την Κυριακή, 9/5/2021

Για την ενίσχυση , τη βελτίωση και την επέκταση των υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ , θα πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες οι οποίες επιβάλλουν διακοπή ρεύματος μικρής διάρκειας την Κυριακή, 9/5/2021 και κατά τις ώρες από τις 8:00 μέχρι τις 14:30 . Η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Άσσηρο, όλα τα Πτηνοτροφεία, τα αντλιοστάσια, τα φωτοβολταϊκά πάρκα και το Κ.Υ.Τ. Ασσήρου.
Σας πληροφορούμε ότι :
· Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό της ΔΕΔΔΗΕ Λαγκαδά : 23940 22322
· Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την κανονισμένη ώρα. Συνεπώς το δίκτυο και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι θα βρίσκονται διαρκώς υπό τάση.
· Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες θα πρέπει , μετά τη διακοπή , να ελέγξουν εάν λειτουργούν όπως πριν.
· Η γνωστοποίηση αυτή δεν αποκλείει σχετικές δημοσιεύσεις στον Τύπο για προσεχείς διακοπές.
· Σε περίπτωση κακοκαιρίας δεν θα γίνει διακοπή.