Ασπροβάλτα : Αντικατάσταση των κατεστραμμένων – φθαρμένων κάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κοινότητα Ασπροβάλτας σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ξεκίνησε την άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων – φθαρμένων κάδων .
Παρακαλούμε τους πολίτες να μην τοποθετούν στους κάδους απορριμμάτων κλαδιά και μπάζα, να τοποθετούν τα απορρίμματα τους σε καλά δεμένες σακούλες μέσα στον κάδο και να φροντίζουν τα καπάκια τους να παραμένουν κλειστά.
Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί ώστε να διατηρηθεί ο τόπος μας καθαρός