Αξιός : Φωτογραφίες από το Μακεδονικό Πάρκο στον Αξιό ποταμό

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το Μακεδονικό Πάρκο στον Αξιό ποταμό

Η εικόνα ίσως περιέχει: πίνακας και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σύννεφο, δέντρο, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, δέντρο, ουρανός, φυτό, γρασίδι, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, φυτό, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και νερό

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα στέκονται, ουρανός, φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες, φύση και νερό

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, βουνό, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: πίνακας και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό, σπίτι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, πίνακας και υπαίθριες δραστηριότητες