ΑΜΕΑ : Αρχίζει η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Ξεκινάει η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία έναρξης για την έκδοση νέων δελτίων και για την ανανέωση των παλαιών δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2021 και ημερομηνία λήξης η 31η Οκτωβρίου 2021.
Η διάθεση των δελτίων μετακίνησης θα γίνεται από:
1. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Ν. Θεσσαλονίκης και
2. Από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, μόνο κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συνωστισμού λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (τηλ. επικοινωνίας 2313330903, διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη)