Αγροτικό ΒΗΜΑ : Σύνταξη από τον ΟΓΑ με 15ετία στα 67

Σύνταξη από τον ΟΓΑ παίρνουν ως το τέλος το 2023 οι γεννηθέντες το 1956 που κλείνουν φέτος το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ασφαλιστεί για τουλάχιστον 15 χρόνια ως αγρότες, καθώς και οι γεννηθέντες το 1961 με ηλικία 62 ετών οι οποίοι συμπληρώνουν 40 χρόνια συνολικής ασφάλισης με τελευταίο Tαμείο τον ΟΓΑ.

Οι συντάξεις που θα λάβουν οι νέοι συνταξιούχοι κυμαίνονται μεταξύ 400 ευρώ και 680 ευρώ, αν έχουν μόνον ασφάλιση στον ΟΓΑ, ενώ για τις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης (40ετία με τελευταίο φορέα τον ΟΓΑ) τα ποσά είναι μεγαλύτερα, και ανάλογα με τις αποδοχές και τις εισφορές που έχουν καταβάλει ξεπερνούν τα 900 ευρώ.
Η σύνταξη στο 67ο έτος καταβάλλεται εφόσον συμπληρώνονται είτε τα 15 κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ είτε η 25ετής ενασχόλησή τους με το επάγγελμα του αγρότη μέσα από την εγγραφή τους στα μητρώα του Οργανισμού.
Η σύνταξη στα 62 καταβάλλεται με προϋπόθεση να έχουν 40 έτη ασφάλισης είτε στον ΟΓΑ είτε και σε άλλα Ταμεία, αλλά από τα 40 έτη, τα 15 θα πρέπει να είναι στον ΟΓΑ. Αν δεν συμπληρώνουν τη 15ετία, θα συνταξιοδοτηθούν στο 67ο έτος. Στη 15ετία δεν συνυπολογίζονται πλασματικοί χρόνοι.
Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης έως 7 πλασματικών ετών ασφάλισης για να συμπληρώσουν 40 έτη και να συνταξιοδοτηθούν στα 62.
Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι στρατιωτικής θητείας, σπουδών, παιδιών, κενών διαστημάτων ασφάλισης κ.ά.
Τυχόν χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΟΓΑ συνυπολογίζεται στη 15ετία.
Προσοχή: Στην περίπτωση που ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αλλά ο ασφαλισμένος δεν έχει 15 έτη, καθώς επίσης και αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, τότε η αίτηση θα διαβιβαστεί στο προηγούμενο Ταμείο, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει το 67ο έτος.
Αν, για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος έχει 25 χρόνια στον ΟΑΕΕ και άλλα 12 έτη στον ΟΓΑ (σύνολο 37 έτη) με ηλικία 65 ετών, δεν θα πάρει σύνταξη από τον ΟΓΑ στα 67, γιατί δεν συμπληρώνει 15ετία στο Ταμείο. Αυτό που θα γίνει είναι ότι στα 67 θα κάνει αίτηση στον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ, αλλά η συνταξιοδότησή του θα κριθεί με διατάξεις ΟΑΕΕ. Για να συνταξιοδοτηθεί από τον ΟΓΑ θα πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρώσει μια 15ετία, δηλαδή να μείνει ασφαλισμένος σε αγροτική δραστηριότητα για άλλα 3 χρόνια.