Αγροτικό ΒΗΜΑ : Στη νιτρορύπανση η μερίδα του λέοντος

Τα ποσά αφορούν σε 1.333 δικαιούχους, και κατανέμονται σε διακαιούχους των μέτρων δάσωσης, επενδύσεις σε μικρές εκμεταλλεύσεις, οργάνωσης ελαιουργικών φορέων κλπ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον πίνακα με τις πληρωμές